Voor alle multinationals, grote of Midden Klein Bedrijven die een praktijkgerichte opleiding willen.

De opleiding bestaat uit twee dagen:
1 dagdeel Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH).
‣ Het aanleggen van (nood) verbanden.
‣ Gebroken ledematen stabiliseren.
‣ (Open) wonden behandelen.

1 dagdeel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH).
BHV opleidingen REBAN ‣ Veilig benaderen van het slachtoffer.
‣ Bewustzijn controleren.
‣ Controleren op een ademhaling met een vrije ademweg.
‣ Alarmeren – communiceren.
‣ Borstcompressie en beademen.
‣ Uitleg werking Automatische Externe Defibrillator (AED).
‣ Scenario training met veilig gebruikmaking van de AED.

1 dagdeel theorie Verbranding en Ontruimen.
‣ Wat is verbranding?
‣ Wat is de werking van het blusmiddel en blusmateriaal.
‣ Hoe begeleid ik een ontruiming?

1 dagdeel praktijk met Blussen en Communicatie.
‣ Beperken en bestrijden van een beginnende brand.
‣ Alarmeren; met wie moet ik bellen en wat moet ik zeggen?
‣ Wat doe ik als de brandweer aankomt?

Als afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat met bijbehorende pas.
Voor het behoud van de vaardigheid en geldigheid van het certificaat is éénmaal per jaar een
herhalingstraining vereist.

Als u het voordeel pakket BHV Plus kiest, ontvangt u 20% korting voor de combinatie
Bedrijfshulpverlening Basis + Nazorg Basis.