Sinds 1994 zijn de werkgevers verplicht om de Bedrijfshulpverlening te regelen.
Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie formulier kan in uw eigen bedrijf de (mogelijke) gevaren
omschreven worden.

Komen er veel mensen bij u over de vloer zoals klanten of leveranciers, of heeft u grote afdelingen met
meerdere ruimtes?
Dan bent u volgens de ARBO wet, artikel 3 en 15, zelf verantwoordelijk om doeltreffende maatregelingen
te nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en evacuatie van werknemers
en andere aanwezige personen.

BHV opleidingen REBAN Wij adviseren u over deze doeltreffende maatregelingen van uw bedrijf en verzorgen de opleidingen voor uw personeel.