Opvang gebeurt kort na het incident. Verdeel de groep naar betrokkenheid; hulpverleners (eigen opvangteam), getuigen, familie en/of andere betrokkenen. Neem de 'opvangbehoeftige' groep apart waarmee het opvanggesprek gevoerd wordt.

Voor het voorbereiden en uitvoeren van deze opvang is de training Groepsopvang bedoelt. Behandeld worden:
- wat zijn de kaders waarbinnen een groepsopvang valt
- wat zijn de behoeften van slachtoffers
- wat is het doel van een groepsopvang
- hoe een voorbereiding en uitvoeren van een groepsopvang gaat.