Zodra in de praktijk (meerdere malen) een groepsopvang of nazorggesprekken geweest zijn, of men wil zich verdiepen in het proces verwerken van een ingrijpende incident of gebeurtenis, wordt de training Opvang en Nazorg aanbevolen.
Hierin wordt dieper ingegaan in het proces verwerken en gesprekvaardigheden beoefent.

De hulpverlener verdiept zich in;
- oorzaken en gevolgen van een Schokkende Gebeurtenis
- gesprekstechnieken
- verschillende situaties en onvolkomenheden tijdens een gesprek.

In deze training kan met verschillende technieken het gesprek beļnvloed worden, om een groepsopvang of collegiale nazorg meer diepgang te geven en te peilen of er sprake dreigt van Post Traumatische Stress Stoornissen.