Reanimeren Basiscursus behandelt in één dagdeel de volgende handelingen:
‣ Veilig benaderen van het slachtoffer
‣ Schudden en aanspreken - hulp roepen
‣ Ademweg vrij maken
‣ Ademhaling controleren
‣ 112 bellen – reanimatie melden – AED ter plaatste laten komen
‣ 30 borstcompressies geven waarna 2 beademingen volgen
‣ Zodra de AED ter plaatse is, deze aanzetten en de instructies volgen
‣ Stabiele zijligging

Wij leren u om deze handelingen binnen 20 seconden uit te voeren en te starten met een goede reanimatie!
De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Als afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat is geregistreerd bij
de Europese Resuscitation Council (ERC).
Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is
het aan te raden om binnen één jaar de cursus Reanimatie Herhaling te doen.
Dit zal het vertrouwen in het uitvoeren van de handelingen vergroten en áls het nodig is, zal dit resulteren
in een adequate reanimatie waarbij het slachtoffer maximaal geholpen kan worden.

Onze instructeurs hebben ruime praktijk ervaring op de ambulance met het uitvoeren van reanimaties op straat,
bij bedrijven of in een thuis situatie.
Als een persoon hartritmestoornis krijgt, buiten bewustzijn raakt en alleen gereanimeerd wordt totdat
de ambulance ter plaatse komt, is er slechts 10-15% kans dat de persoon het overleeft!
Indien meteen adequaat gereanimeerd wordt en binnen twee minuten de plakkers van een AED
op het slachtoffer geplakt worden, is de overlevingskans aanzienlijk gestegen.
reanimatie REBAN