Reanimeren Herhalingscursus behandeld in één dagdeel de volgende handelingen:
‣ Veilig benaderen van het slachtoffer
‣ Schudden en aanspreken - hulp roepen
‣ Ademweg vrij maken
‣ Ademhaling controleren
‣ 112 bellen – reanimatie melden – AED ter plaatste laten komen
‣ 30 borstcompressies geven waarna 2 beademingen volgen
‣ Zodra de AED ter plaatse is, deze aanzetten en de instructies volgen
‣ Stabiele zijligging

Wij leren u om deze handelingen binnen 20 seconden uit te voeren, en te starten met een goede reanimatie!

Als afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat is geregistreerd bij de
Europese Resuscitation Council (ERC).
Aangezien het noodzakelijk is ten alle tijden te beschikken over parate kennis en vaardigheden is
het aan te raden om binnen één jaar de cursus Reanimatie Herhaling te doen.
Dit zal het vertrouwen in het uitvoeren van de handelingen vergroten en áls het nodig is, zal dit resulteren
in een adequate reanimatie waarbij het slachtoffer maximaal geholpen kan worden.
De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Onze instructeurs hebben ruime praktijk ervaring op de ambulance met het uitvoeren van reanimaties op straat,
bij bedrijven of in een thuis situatie. Zij stemmen de training af op de specifieke risico’s van uw bedrijf of instelling.

Ook voor particulieren of andere instanties is deze Herhalingscursus aan te raden.
Immers, hoe beter de mensen goed en adequaat kunnen reanimeren, hoe meer kans
een slachtoffer zal hebben.
Reanimatie REBAN opleidingen AED