Voor iedereen die de Bedrijfshulpverlening Basis met goed gevolg heeft gedaan.

De Herhalingstraining bestaat uit één dag:

1 dagdeel (Niet) Spoedeisende Hulp
‣ Het uitbreiden en herhalen van verbanden aanleggen.
‣ Huis- tuin- en keuken ongevallen zoals verstikking; giftige vloeistoffen inname en brandwonden.
‣ Herhalen van de Reanimatie met AED inzet.
BHV opleidingen REBAN
1 dagdeel praktijk Verbranding, Blussen, Communicatie en Ontruimen.
‣ Eigen werkplek evalueren.
‣ Blustechniek verbeteren.
‣ Een goede ontruiming opstarten en evalueren.
‣ Communicatie.

Als afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat met bijbehorende pas.
Voor het behoud van de vaardigheid en geldigheid van het certificaat is éénmaal per jaar een
herhalingstraining vereist.
Aan de hand van uw Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) van uw bedrijf, kunnen wij een passende
opleiding voor u maken.
Ook het adviseren over gevaren op de werkplek en het veilig verlaten van de werkplek worden
door ons verzorgd.

Als u het voordeel pakket BHV Plus kiest, ontvangt u 20% korting voor de combinatie
Bedrijfshulpverlening Herhaling + Nazorg Basis.