Na de groepsopvang gaan de mensen met hun eigen groep(je) verder. 
Hervatten van werk, het dagelijkse gebeuren en verder met de verwerking op zijn eigen manier en tempo.
Voor deze medewerkers is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ondersteunen. Vaak zal dat automatisch gebeuren, sommigen zullen niet weten wat ze moeten / kunnen doen.

Belangrijk is dat de collega / hulpverlener:
- kan luisteren
- zelfkennis heeft, weten waar zijn grenzen liggen
- normen en waarden kunnen waarderen
- stagnatie kunnen herkennen

Tijdens deze training wordt er dieper ingegaan in het één op één gesprek, het luisteren naar de ander.
Zelfkennis en normen en waarden worden in een actieve vorm behandeld.
Het ontstaan van de weerbaarheid tijdens en de reacties op een schokkende gebeurtenis worden schematisch uitgelegd.
Controle en veiligheid worden met praktische tips uit de praktijk besproken.